nedelja, 14 julija, 2024
HomePredstavljenoPoročilo iz 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Poročilo iz 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Na prvi izredni seji v mandatnem obdobju 2022-2026 se je včeraj sestal Občinski svet Občine Zagorje ob Savi. Svetniki in svetnice so obravnavali dve točki dnevnega reda: seznanitev s problematiko in nadaljnjim razvojem zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Zagorje in po hitrem postopku še predlog odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Občini Zagorje ob Savi.

Znano je, da so se pred nedavnim v Zdravstvenem domu Zagorje pojavile kadrovske težave na področju pediatrije, saj so zdravstveno ustanovo zapustile tri pediatrinje. Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je zato zahteval takojšen sklic seje sveta zavoda ZD, na katerem je vodstvo pojasnilo razloge za odpoved treh pediatrinj in predvsem načrt v zvezi z reševanjem nastalih težav.

Z zapisnikom seje, ki je objavljen tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, so se včeraj seznanili tudi občinski svetniki in svetnice, ki so bili, kljub pojasnilom, do vodstva ZD Zagorje kritični predvsem v smislu, da bi bilo potrebno reševati težave že veliko prej. Na očitke, da je direktorica o nastalih težavah prepozno seznanila tako ustanoviteljico Zdravstvenega doma Zagorje kot javnost, je Saša Bajda odgovorila, da o situaciji ni javno govorila, preden je dejansko prejela odpovedi zdravnic.

Zagotovila je, da otroci niso brez zdravstvene oskrbe, saj bodo sistematske preglede opravljale pediatrinje, s katerimi je Zdravstveni dom sklenil pogodbena razmerja, starši pa se lahko za svoje otroke opredelijo tudi pri dveh zdravnicah specialistkah družinske medicine. Ob tem je poudarila, da si bo ZD z iskanjem kadra prizadeval za zaposlitev novih pediatrov.

Občinski svet je po razpravi soglasno potrdil predlagane sklepe, s katerimi od vodstva Zdravstvenega doma Zagorje zahteva, da do 1. marca 2024 sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zavod sledil cilju za zagotovitev optimalne zdravstvene oskrbe za najmlajše paciente z redno zaposlenimi pediatri. Po izteku navedenega roka mora vodstvo Zdravstvenega doma Zagorje z rezultati izvajanja ukrepov za izboljšanje celotnega stanja, še posebej pa stanja na področju pediatrije, seznaniti Svet zavoda Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, ta pa mora s svojimi ugotovitvami seznaniti Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, ki bo na aprilski redni seji obravnaval to problematiko. V primeru, da sprejeti ukrepi in aktivnosti vodstva zavoda v navedenem roku ne bodo prinesli izboljšanja stanja, zlasti pa, če bi se zdravstvena oskrba najmlajših v tem obdobju celo poslabšala, Občinski svet od sveta zavoda zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z vodenjem Zdravstvenega doma Zagorje.  Svetniki in svetnice pa so po hitrem postopku sprejeli tudi predlog odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Občini Zagorje ob Savi, ki bo Občini Zagorje omogočil, da objavi razpis za podelitev koncesije na področju pediatrije.

Oglas

Popularno