ponedeljek, 15 julija, 2024
HomePredstavljenoUdloč se: Prvi participativni proračun Občine Trbovlje

Udloč se: Prvi participativni proračun Občine Trbovlje

Z veseljem sporočamo, da bodo lahko Trboveljčanke in Trboveljčani v prihodnjem letu soustvarjali razvoj Trbovelj. S prvim participativnim proračunom v občini Trbovlje, ki smo ga poimenovali Udloč se, bodo lahko svoje ideje predlagali med poletjem, projekti pa se bodo izvajali v prihodnjem letu.

Za vključitev občank in občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev, bo Občina Trbovlje v prihodnjem letu zagotovila 50.000 EUR, ki bodo namenjeni projektom, izvedenim v letu 2024. Občani bodo lahko predlagali in kasneje glasovali za projekte iz petih lokacijskih območij, navedene spodaj. Pri čemer pa poudarjamo, da lahko predlagajo in glasujejo za projekte iz kateregakoli območja (niso omejeni na krajevno skupnost, v kateri živijo). 

Območja so:

  • Območje 1: Krajevna skupnost Čeče,
  • Območje 2: Krajevna skupnost Klek,
  • Območje 3: Krajevna skupnost Franc Salamon,
  • Območje 4: Krajevna skupnost Dobovec in
  • Območje 5: Krajevna skupnost Alojz Hohkraut, Krajevna skupnost Center, Krajevna skupnost Franc Fakin, Krajevna skupnost Ivan Keše, Krajevna skupnost Fric Keršič, Krajevna skupnost Zasavje.

Za območja 1, 2, 3 in 4 se za izvedbo participativnega proračuna za leto 2024 nameni sredstva v višini do 6.000 EUR za vsako območje, za območje 5 pa sredstva do višine 26.000 EUR. Posamezni predlagani projekti v kateremkoli območju morajo biti ovrednoteni med 2.000 eur in 5.000 eur. Občani bodo lahko ideje in predloge, z opisom izvedbe in finančnim ovrednotenjem projekta, oddajali od 1. julija do 30. avgusta 2023 preko spletne strani Občine Trbovlje, po pošti ali osebno na sedežu Občine Trbovlje (obrazec je na voljo na spletni strani in v vložišču občine v pisarni 3B).

Vse prejete predloge bo strokovna komisija pregledala in presodila ali projektni predlog zadostuje vsem zahtevanim pogojem in ali je izvedljiv. Vse projektne predloge, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo strokovna komisija uvrstila naprej na glasovanje. Občani bodo lahko svoj glas oddali na spletni strani Občine Trbovlje ali na sedežu Občine Trbovlje, od 15. septembra do 7. oktobra 2023. Končni izbor projektov, izglasovan s strani občanov, bo objavljen na spletni strani občine in izveden v letu 2024.

Participativni proračun ponuja možnost, da občanke in občane povabimo k sodelovanju in odločanju ter z roko v roki soustvarjamo razvoj našega mesta. Najprej s predlogi, nato z glasovanjem in kasnejše še z izvedbo predlaganih projektov. Povezava do objave: https://www.trbovlje.si/objava/74525

Oglas

Popularno