torek, 16 julija, 2024
HomeKronikaZagorski gasilci dobro opremljeni z vozili

Zagorski gasilci dobro opremljeni z vozili

V Gasilsko zvezo Zagorje ob Savi je vključenih 14 prostovoljnih gasilskih društev in eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. V društva je včlanjenih 1819 članov, med njimi 421 operativnih gasilcev.

Prostovoljna gasilska društva v občini Zagorje ob Savi pri svojem delu uporabljajo vozila in tehniko, ki je predpisana v merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Občina Zagorje ob Savi vsako leto z Gasilsko Zvezo Zagorje ob Savi ter vsemi prostovoljnimi društvi podpiše pogodbo za opravljanje javne gasilske službe za tekoče leto. V njem namenja tako sredstva za redno delovanje, kakor tudi za opremljanje z vozili.

Gasilska zveza Zagorje ob Savi je sprejela dolgoročni plan opremljanja gasilskih enot z vozili. Glede na površino občine in reliefno razgibanostjo terena občine imajo trenutno v Gasilski zvezi Zagorje ob Savi in v prostovoljnih gasilskih društvih 43 različnih gasilskih vozil, s katerimi zagotavljajo nemoteno opravljanje javne gasilske službe ter primerno opremljenost prostovoljnih društev. Samo v zadnjih petih letih so na podlagi javnih naročil kupili devet novih gasilskih vozil, v skupni vrednosti dobrih 912 tisoč evrov, od tega je Občina Zagorje zagotovila 70 odstotkov denarja, torej skoraj 639 tisoč evrov, preostanek pa so zagotovila društva iz lastnih sredstev.

Po dolgoročnem planu opremljanja z vozili namerava Gasilska zveza Zagorje ob Savi v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi do leta 2024 kupiti še tri nova gasilska vozila za prevoz moštva ter gasilsko vozilo s cisterno.

Oglas

Popularno